X-Mas2014

VẪN MONG EM VỀ

Nhạc và lời: Quốc Khanh

Hòa âm – Trình bày: Quốc Khanh