Kỳ 113:

…………..

Trần Lâm đáp:

– Dạ kịp, thưa thầy.

– Giỏi lắm! Con bắt đầu thực hiện các bước này trước, sau đó thầy sẽ từ từ hướng dẫn chi tiết thêm. Đến khi nội lực tạm đủ, thầy sẽ truyền cho con bộ pháp Cửu cung di ảnh. Đó là hai độc môn công phu của sư phụ thầy ngày xưa đã truyền lại.

– Sư tổ của con là ai?

– Sư tổ là người đã khai sơn cốc Dũng Tuyền này. Pháp danh của người là Giám Huyền.

– Chúng ta hấp thu âm dương nhị khí để tạo thành thái cực khí thì tại sao không gọi nó là thái cực chân khí mà lại gọi là cửu dương chân khí, thưa thầy?

– Mọi vật trên đời đều được kết hợp bởi âm dương nhị khí. Sự kết hợp của âm dương tạo thành thái cực, nhưng trong vòng thái cực không nhất thiết phải quân bình âm dương mà còn có thái âm, thiếu dương và ngược lại. Sự luân chuyển âm thịnh dương suy rồi dương thịnh âm suy tạo thành nguyên lý của sự biến dịch trong trời đất, từ đó có sinh có diệt, có thịnh có suy. Không một vật thể nào có duy nhất một tính chất, duy nhất dương hay duy nhất âm, cũng có nghĩa là không một sự vật nào nằm yên bất biến, hay giữ được tính chất tuyệt đối của chúng cả. Lý âm dương tương tác này của Đạo gia giống với tính chất vô thường của đạo Phật. Muôn vật vô thường vì không có sự bất biến, thường hằng. Cả con người cũng vậy, đều phải tuân theo qui luật “thành, trụ, hoại, không”. Con hiểu kịp những gì thầy đang nói không?

Trần Lâm vốn thông tuệ lại từ bé đã được cha mẹ dạy dỗ đường hoàng, thời gian đi biển cùng Lê Trung nó cũng được ông ta chỉ bảo nhiều việc nên kiến thức khá phong phú. Nó đáp:

– Dạ con hiểu kịp ạ.

– Sở dĩ thầy nói xa như vậy là vì căn bản võ học và y học của chúng ta đặt trên nền tảng âm dương, đó là phần đào tạo tri thức. Một khi tri thức đã thành toàn, đem ra thực hành thì phải dựa trên cái tâm từ bi của Phật tổ. Đó là một trong những mục đích của tư tưởng “tam giáo đồng lưu” mà Chúa Phúc Chu đã khuyến khích toàn dân noi theo. Được như vậy thì khi con dùng thuốc, con sẽ là lương y, khi con dùng võ lực, con sẽ là một hiệp sĩ cứu khốn, phò nguy, vì dân trừ bạo. Con hiểu chứ?

Trần Lâm cúi đầu đáp:

– Dạ con hiểu và sẽ giữ đúng lời thầy dạy khi ra đời.

Ông Núi nói tiếp:

– Âm dương nhị khí khi còn rời nhau thì gọi là vô cực, khi kết hợp thì trở thành thái cực, rồi từ thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Khí thái cực kết nạp vào nội thể ở giai đoạn đầu với mục đích là để kiện toàn và làm gia tăng khí lực chung cho toàn thân, tạo sự quân bình âm dương trong toàn bộ kinh mạch và dùng nó để khai mở tất cả kinh mạch đó.

Ông dừng lại theo dõi diễn biến trên nét mặt của tên đồ đệ nhỏ, thấy nó có vẻ thông hiểu, ông mỉm cười nói:

– Từ mai con có thể bắt đầu giai đoạn một.

Từ đó, Trần Lâm ở lại Linh Phong tự học võ và nghề thuốc của Ông Núi. Dựa theo hai cuốn Y Kinh của thiền sư Tuệ Tĩnh đời Trần và Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, một hôm Ông Núi thấy Trần Lâm đã có thành tựu tốt trong giai đoạn một nên ông hướng dẫn tiếp giai đoạn hai.

– Sang giai đoạn hai con sẽ ngồi theo thế kiết già của nhà Phật, thế ngồi này giúp ta dễ dàng loại bỏ tạp niệm để trấn nhiếp thân và tâm, giữ tâm an định. Khi tâm đã an định thì dùng ý thu hút dương khí từ mặt trời theo năm đường: huyệt bách hội trên đỉnh đầu, hai huyệt dũng tuyền dưới hai bàn chân và hai huyệt lao cung ở giữa hai lòng bàn tay. Đưa năm luồng dương khí này qui tụ về đan điền, mệnh môn, vì mệnh môn là chỗ ở của chân hỏa. Từ mệnh môn dẫn chân hỏa xuống huyệt trường cường vì trường cường là nơi phát sinh chân hỏa, để kích thích chân hỏa tàng ẩn trong cơ thể, từ đó dùng ý lưu chuyển dương khí theo đốc mạch qua ngọc chẩm, lên bách hội, sang thần đình rồi theo nhâm mạch trở về lại đan điền, từ đan điền phân tán ra khắp các kinh mạch. Dương khí lúc này sẽ tiềm tàng khắp nơi trong cơ thể. Tiếp tục đưa dương khí đang sung mãn chu chuyển theo vòng đại chu thiên. Khi nào khí có thể vận động, thu phát một cách tùy tâm, tùy ý thì lúc ấy sẽ đạt đến cảnh giới tột cùng của võ học.

Trần Lâm hỏi:

– Đó có phải là cảnh giới ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh không thưa thầy?

Ông Núi gật gù tỏ vẻ tán thưởng câu hỏi của Trần Lâm. Ông hỏi:

– Con đã biết gì về dịch học, âm dương, ngũ hành chưa?

– Dạ con có nghe chú Lê Trung giảng giải sơ qua.

Tuy nói vậy nhưng thật ra từ bé mẹ nó đã có dạy cho nó rồi. Ông Núi nói:

– Tốt! Để thầy nói rõ hơn rồi con ghi nhớ mà áp dụng cho võ học và y học sau này. Con người là sự kết hợp của tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Tứ đại nhờ có duyên mà kếp hợp thành, đó là thuyết của nhà Phật. Đạo học Đông phương thì cho rằng con người là sự kết hợp của ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành đại diện cho năm bộ phận: tim chứa thần thuộc hỏa, can chứa hồn thuộc mộc, tỳ chứa ý thuộc thổ, phế chứa phách thuộc kim, thận chứa tinh (hay chí) thuộc thủy. Đạo gia tu luyện đến mức không còn bị ràng buộc bởi ngũ hành, ngũ khí. Nghĩa là cả ngũ khí đã hòa vào làm một, thoát khỏi sự ràng buộc của ngũ hành, hòa nhập cùng trời đất. Đó là cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Còn tam hoa tụ đỉnh tức là thiên, địa, nhân đã hợp nhất lại, con người thông linh và trở về với vũ trụ.

Trần Lâm là đứa bé thông minh tuyệt đỉnh, khả năng nhận thức triết học và đạo học của nó rất bén nhạy. Có lẽ do trước khi sinh nó ra, Tuyết Hoa đã bỏ nhiều tâm huyết nghiên cứu dịch lý để chú giải “Tiểu Bát quái trận đồ”, sau đó lại giảng cho nó biết những điều cơ bản của dịch học nên bây giờ nó nghe qua thầy giảng đã nhanh chóng lĩnh hội được ngay. Ông Núi nhìn nét mặt thấu hiểu của nó thì thầm nghĩ: “Đứa bé này sẽ là một kỳ tài trong thiên hạ sau này.” Trần Lâm lại hỏi:

– Đã thu hút năm luồng dương khí qua năm đại huyệt sao không gọi là Ngũ dương mà gọi là Cửu dương?

Ông Núi nghe câu hỏi cắc cớ chợt bật cười. Ông giải thích:

– Nói Cửu dương là nói theo Kinh Dịch. Kinh Dịch cho rằng dương có năm số, đều là số lẻ: 1,3,5,7,9. Dương lấy ba số 1,3,5 làm số sinh, hai số 7,9 làm số thành nên dùng số 9 là cửu để gọi hào dương. Một lý do quan trọng nữa là hào năm quẻ Kiền thuần dương là hào Cửu Ngũ, ở địa vị chí tôn là tượng của vua, tốt nhất. Thêm vào đó kinh thư trong thiên Hồng Phạm đã đặt ra Cửu Trù, tức là chín phạm trù để giải quyết mọi vấn đề to lớn trong vũ trụ, do đó người ta coi con số 9 là số tốt nhất về tượng. Cho nên môn khí công thuần dương tuy do năm đại mạch thu hút vào nhưng vẫn gọi là Cửu dương chân khí.

– Ra là thế! Nhưng đã có Cửu dương tức phải có Cửu âm đúng không thầy?

Ông Núi gật đầu:

– Đúng vậy. Theo cách luyện tập trên, nếu luyện vào ban đêm, lúc mặt trăng lên thì ta sẽ có được khí Cửu âm. Lẽ ra phải gọi là Lục âm mới đúng vì theo Kinh Dịch, ba số thành của âm là 10, 8, 6. Số 6 tức lục, nên hào âm gọi là hào lục, nhưng trong võ học chúng ta gọi Cửu âm là để chỉ tính chất thuần âm của khí công.

……….

(xem tiếp vào ngày mai)