Thân mời các bạn ở Philadelphia và vùng phụ cận đến tham dự đêm ra mắt sách TÂY SƠN TAM KIỆT và thưởng thức nhạc thính phòng do đôi song ca Quốc Khanh – Hoàng Thục Linh cùng hóm ca sĩ Hoài Việt – Phila đảm trách. Vào Cử Tự Do.

https://drive.google.com/open?id=0B_3Rx69n3DkbN096V015ZlZLRmc

ramatsach Phila